Rozvoj myšlení u dětí

Rozvoj myšlení u dětí je třeba rozvíjet již od raného věku. Uvádí se, že již v prvních dvou letech se objevují u dítěte důležité koncepty logické inteligence. Ačkoliv dítě ještě nedokáže pojmenovat většinu jevů, forem či pravidel, která se kolem něj vyskytují; tím, že je neustále používá a ví o nich, se jeho myšlení neustále rozvíjí.

Rozvoj myšlení

 Ze začátku si dítě uvědomuje pouze prožitky z vnitřního a vnějšího prostředí, tzn. ze svého vlastního těla a z vnějšího okolí. Později se jeho schopnost vnímat neustále prohlubuje. Toto stádium, které většinou trvá od narození do dvou let věku dítěte, bývá označováno jako senzomotorické. Dítě se pomocí fyzické manipulace s různými předměty učí porozumět okolnímu světu. Získává poznatky o vlastnostech věcí jednoduchou manipulací, například tím, že předměty strká do úst, okusuje je, shazuje je, atd.

Mezi prvním a druhým rokem života jsou již děti schopny některé informace uchovávat v paměti. V tomto věku již relativně dobře rozumí řeči a s pomocí neverbálních signálů na ni dokážou reagovat. Mnohé objekty se snaží již pojmenovávat, i když zatím je výslovnost velmi nedokonalá.

V období věku od dvou do čtyř let se dítě snaží imitovat hry podle starších dětí, ale dle svých vlastních pravidel.

Třetím rokem života dítěte se již začíná rozvíjet schopnost se vyjadřovat pomocí různých symbolů, například symbol spaní – kdy dítě zavře oči a ruce přiloží k hlavě, nebo symbolicky „vaří“ za pomoci kyblíčku a formiček na pískovišti, nebo „uspává“ panenky a ostatní plyšové hračky.

Dítě v tomto věku je již schopno přemýšlet a mluvit o různých událostech a předmětech v symbolických pojmech.

Mezi třetím a čtvrtým rokem by se již měla prohlubovat schopnost dítěte logicky uvažovat a dítě by se této dovednosti mělo dále učit. Nejlepší forma je učení hrou. Začít by se mělo formou různých stavebnic, skládaček, stolních her a jednoduchých hlavolamů. Pro rozvoj logického myšlení jsou velmi vhodnou pomůckou také puzzle, s jejichž pomocí dítě rozvíjí nejen myšlení, ale i fantazii. Skládanky i hračky by se měly střídat a obměňovat, aby děti neomrzely.

Od raného věku je tedy třeba dítě naučit kromě chození a mluvení také schopnost logického uvažování, které naplno využije nejenom při vstupu do školy, ale i při řešení každodenních překážek a problémů v životě.

Přidej komentář jako první k "Rozvoj myšlení u dětí"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*