Víte, co musíte splňovat podle cookie zákona?

cookie_zakon

Cookies se podle funkce dělí na funkční neboli technické, marketingové, analytické a preferenční. Novela cookie zákona platná od 1. ledna 2022 upravuje způsob, jakým smíte cookies využívat a stanovuje nutnost získat uživatelův výslovný souhlas. Zjistěte, co z novelizace vyplývá pro vás, jakožto majitele webových stránek, a objevte snadný způsob, jak změny implementovat.

Jaké změny přináší novela cookie zákona?

Dříve stačilo uživatele o využívaných cookies pouze informovat, pokud s nimi nesouhlasil, musel aktivně zaškrtnout jejich odmítnutí v cookie liště. Od 1. ledna 2022 však vešla v platnost novela zákona o elektronické komunikaci, která změnila pravidla hry. Novela se týká každého, kdo provozuje web či mobilní aplikace, a používá nástroje na sledování návštěvnosti či cílení reklam.

Vyjma funkčních cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek, potřebujete výslovný a informovaný souhlas uživatele pro využívání cookie funkcí. Což znamená, že uživatel musí mít možnost dozvědět se o vámi využívaných cookies, jaké informace o něm budete shromažďovat a následně je potřeba, aby aktivně vybral, které informace vám prostřednictvím cookies poskytne. Jestliže nedostanete jeho souhlas, smíte využívat jen funkční cookies.

Co musí splňovat cookie lišta?

Souhlas uživatele se všemi cookies vám umožní shromažďovat údaje o návštěvnosti či přizpůsobit stránky přímo pro konkrétního uživatele. Přesto nesmíte na návštěvníky vašich stránek tlačit a nutit jim předem povolené cookies.

Uživatel by měl mít možnost váš web používat, i když nedá souhlas s volitelnými cookies, proto nejsou vhodná velká okna přes celou stránku, ani často vyskakující žádosti o povolení uchovávání údajů. Návštěvník by měl mít možnost cookie lištu snadno odstranit.

Důležité je také sepsat dokument poskytující informace o zpracovávání cookies. V něm musí být zahrnuto:

  • Kdo jste
  • Jaké cookies používáte a jejich účel
  • Jakým způsobem cookies zpracováváte
  • Práva návštěvníků a jak mohou odvolat svůj souhlas

Manuální implementace stojí čas a úsilí a sankce jsou vysoké

Implementace cookies splňující všechna nařízení může být celkem náročná. Musíte identifikovat nástroje, které vaše stránky používají a jež využívají cookies. Na základě zjištěných informací pak rozhodnete, je-li informovaný a dobrovolný souhlas uživatele nutný. Jestliže dojdete k závěru, že ano, musíte změny promítnout do cookie lišty, nehledě na sepsání dokumentu s potřebnými informacemi.

Samotné nastavení zabere čas, navíc je možné, že opomenete nějaký detail a nesplníte legislativní požadavky. Jelikož vznikají organizace, které automaticky prochází internet a nahlašují nedostatky úřadům, mohou vám vzniknout zbytečné potíže. Pokud porušíte platná nařízení, hrozí vám pokuta do výše až 50 miliónů Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu za poslední účetní období, podle toho, která z hodnot je vyšší.

Využijte Cookierow a vyřešte vše rychle a s elegancí

Vy tak místo toho, abyste se věnovali uživatelům a zvelebovali vaše stránky, budete trávit čas mezi úředními lejstry. To není moc lákavá představa, proto jsme se rozhodli vám implementaci cookie lišty, která splňuje všechna platná nařízení, usnadnit.  Služba Cookierow klade důraz na jednoduchost a efektivnost. Na svůj web přidáte pouhý jeden řádek kódu a získáte plně funkční cookie lištu, se kterou vás nikdo nenachytá.

Postarají se o evidenci všech souhlasů, které vám uživatelé udělí. Každý měsíc zkontrolují váš web a budemou vás informovat o případných změnách, které mohou rovnou zapracovat. Máte-li vícejazyčný web, přizpůsobí cookie lištu jazykovým mutacím, aby uživatelé všemu bez problémů porozuměli. Vzhled cookie lišty si budete moci přizpůsobit, aby na vašich stránkách nepůsobila jako pěst na oko. Samozřejmostí je, že vám se všemi kroky pomůžou. Během několika okamžiků získáte cookie lištu, díky které splníte legislativní nařízení a zároveň neodradíte návštěvníky svých stránek otravnými vyskakovacími okny a složitým odklikáváním možností. Vyřeště si cookies ZDE.

Přidej komentář jako první k "Víte, co musíte splňovat podle cookie zákona?"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*