Nahlížení do katastru nemovitostí

nahlížení do katastru nemovitostí (KN)

Pokud se někdy rozhodnete kupovat byt či jakoukoliv nemovitost, určitě budete chtít využít možnosti nahlížení do katastru nemovitostí, kde můžete zjistit veškeré důležité informace o dané nemovitosti.

Katastr nemovitostí je veřejně přístupná databáze, obsahující soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje veškeré důležité informace, týkající se daných nemovitostí. Jedná se o soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení, evidence vlastnických a jiných věcných práv a další řada důležitých údajů, týkající se pozemků, vybraných staveb a jejich vlastníků.

Dozvíte se zde, kdo je aktuálním vlastníkem vybrané nemovitosti, či zda na nemovitosti nejsou uvalena věcná břemena či různé zástavy a další důležité informace, sloužící k ochraně práv vlastníků k jejich nemovitostem.

Katastr nemovitostí je tedy zdrojem informací, sloužících k ochraně práv k daným nemovitostem, jak pro daňové a poplatkové účely, tak i k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, kulturních památek, k oceňování nemovitostí atd.

V dnešní době lze do katastru nemovitostí nahlížet i přes online aplikaci, která je nabízena přímo katastrálním úřadem. Tato aplikace je volně přístupná z příslušných webových stránek a je zdarma. Má ovšem omezeny některé funkce, například přes ni není možno získat výpis z katastru.

Online aplikace umožňuje vyhledání konkrétní parcely, domu či bytové jednotky, vyhledání příslušného řízení, či zobrazení mapy.

Pro získání výpisu z katastru nebo provedení zápisu či jiných změn můžete navštívit buď přímo katastrální úřad, nebo elektronicky přes online přístup. V tomto případě ovšem již musíte mít sjednaný placený účet.

Nahlížení do katastru nemovitostí bývá doporučováno i v případě, že již nějakou nemovitost vlastníte. Občasnou a pravidelnou kontrolou můžete předejít různým podvodům s nemovitostmi, ke kterým občas dochází. Pokud by někdo provedl změny v katastru bez vašeho vědomí, mohlo by se stát, že po uplynutí určité doby, byste nemovitost zpět již velmi těžko získávali.

Přidej komentář jako první k "Nahlížení do katastru nemovitostí"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*