LED diody

Vzhledem k tomu, že moderní doba mění neustále kromě jiného i naše nároky na komfort bydlení, klademe rovněž důraz nejen na kvalitu, ale také i úspornost a vyšší výkon různých spotřebičů, které nás obklopují. To se týká i způsobů osvětlení, kdy se v posledních letech dává čím dál více přednost LED osvětlení oproti osvětlení tradičnímu.

Do našich domácností proto pořizujeme mnohem častěji různá LED světla, osvětlení či diody, jejichž užívání nabízí široké možnosti uplatnění. Světelné LED diody nám mohou v domácnosti ušetřit spoustu peněz. Jsou založeny na polovodičích, přeměňujících elektrický proud na světlo, což se nazývá elektroluminiscence. Svítivé diody jsou složeny z více vrstev polovodičových materiálů. Oproti klasickým žárovkám, vyvíjejí LED světlo konkrétní barvy. K výrobě svítivých diod se využívají materiály, jakými jsou například fosfor, křemík, uhlík, gallium a další a podle použitého polovodičového materiálu se mění i barva světla. Diody bývají vybaveny optickým prvkem, sloužícím k lepšímu rozptylu světla. Podle vlastností tohoto prvku potom mají diody rozptylové nebo bodové vlastnosti a různé vyzařovací úhly.

Na rozdíl od jiných zdrojů světla, kterými jsou například žárovky, zářivky či výbojky, mají LED diody poměrně malé hodnoty vstupního napětí a proudu.

Z hlediska širokého uplatnění LED diod můžeme zmínit například jejich využití nejen v domácnostech, ale také například v potravinářství, profesionálních kuchyních nebo restauracích, a to z toho důvodu, že LED světla nevyzařují UV záření, které v potravinách ničí potřebné živiny. Modré světlo, které produkují LED diody, pomáhá udržovat potraviny déle čerstvé a kvalitní.

LED diody, na rozdíl od ostatních světelných zdrojů, mají rovněž výhodu v tom, že nevydávají žádné teplo, což má praktický význam v mnoha odvětvích, kde je potřeba klást důraz na stabilní teplotu.

Jejich používání má také velký význam pro použití v automobilech, kde LED diody poskytují řidičům mnohem lepší rozhled, čímž pomáhají zajistit bezpečnější jízdu.

Elektronické součástky, ať už se jedná o LED technologie, ale i všechny ostatní, se tedy staly součástí naší společnosti, která se bez nich už v dnešní době neobejde. Světelná LED technologie má veliký význam jak z hlediska zmiňovaných úspor energie, tak i z hlediska mnohem delší životnosti a rovněž šetrnosti k životnímu prostředí.

Přidej komentář jako první k "LED diody"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*