Silvestrovský koncert v unikátním prostoru Muzea České Hudby od 17:30. Hudební bonbónky s dechovým triem a skvělými skladbami od MOZARTA, VIVALDIHO, HAENDELA aj.