Mzdový kalkulátor 2015

Potřebujete si vypočítat, jaká bude výše vaší čisté mzdy po odečtení veškerých záloh na zdravotní a sociální pojištění a daň? Chcete naprosto přesně vědět, jak vysoký plat budete v nejbližších několika měsících od zaměstnavatele pobírat?

Dnes už nemusíte doma sedět s tužkou a papírem na kalkulačkou. K dispozici jsou zdarma mzdové kalkulátory, které během několika vteřin vypočítají čistou mzdu. Co všechno budete ke správnému výpočtu potřebovat a jak v souvislosti se správným výpočtem postupovat?

Více méně si vystačíte jen se základními údaji, jenž se týkají vaší hrubé měsíční mzdy. Tuto částku je nutné vědět zcela přesně, jen tak je možné dojít k naprosto správnému konečnému výsledku vašeho platu. Výše hrubé mzdy není všechno, kromě jiného je nutné přímo v kalkulačce zaškrtnout konkrétní slevy, které jako zaměstnanec v pracovním poměru můžete ze zákona uplatnit. Může se jednat zejména o slevy na poplatníka daně, slevy související s některým ze tří stupňů invalidity, slevy na nezaopatřené děti, které navíc mohou a nemusí být držitelem průkazu ZPT. V závislosti na množství jednotlivých slev a výši vaší hrubé mzdy vám rázem bude představen výsledek, jenž představuje vaši čistou mzdu.

Mzdové kalkulačky mají tu výhodu, že samy odečítají položky týkající se daně, zdravotního a sociálního pojištění a vy jako uživatel kalkulačky tím pádem nemusíte nic počítat. Dobrat se správného výsledku je navíc pro mnohé obtížné, online mzdová kalkulačka vám značně ušetří čas i práci.

Většina kalkulaček navíc funguje tak, že nejen představí výsledek čisté mzdy, ale k dispozici je i zobrazení rozdělení mzdy na samostatnou mzdu, daně a odvody, jenž odvádí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.

Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář

Mzdový výměr vzor zdarma

Pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat konkrétní náležitosti, z nichž lze zmínit hlavně ty nejpodstatnější - vymezení druhu práce, den nástupu do práce a místo výkonu práce. Zákonem není dáno, že musí být ve smlouvě uvedeno, jakou finanční částkou bude zaměstnanec za odvedenou práci ohodnocen, není tedy nutné přímo uvádět výši mzdy. Není-li částka ve smlouvě uvedena, pak se zaměstnanec musí připravit na to, že s největší pravděpodobností bude podepisovat mzdový výměr, ale mzdu jako takovou může upravovat i kolektivní smlouva, jenž je podepisována v den nástupu do práce.

Mzdový výměr je nutné podepsat nejpozději první den nástupu do nového zaměstnání s tím, že by dokument měl předložit zaměstnanci zaměstnavatel. Mzdový výměr má samozřejmě svá pro a proti, zaměstnanec jej není povinen podepisovat, ale rozhodne-li se dokument nepodepsat, s největší pravděpodobností o práci ihned přichází. Mzdový výměr obsahuje informace o způsobu odměňování za odvedenou práci, o místě výplaty nebo jejím přesném termínu. Ačkoli je mzdový výměr plusem spíš pro zaměstnavatele, pro zaměstnance může v konkrétních situacích znamenat i výhody – je jich ovšem méně.

Díky mzdovému výměru může zaměstnavatel rozhodnout sám bez souhlasu zaměstnavatele o zvýšení nebo naopak snížení mzdy i osobním ohodnocení – osobní ohodnocení se do mzdového výměnu uvádět ze zákona nemusí. Jakoukoli změnu, která se týká mzdového výměru, musí zaměstnavatel dopředu zaměstnanci ohlásit a to písemně.

I zde je však háček, protože oznámení je nutné doručit nejpozději v den, kdy změna nabývá platnosti – je-li vám plat snížen k prvnímu únoru, pak nejpozději prvního února musíte dostat písemné oznámení o změně.

Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář

Mzdové tarify

Mzdové tarify ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru: 

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 780 7 360 7 980 8 650 9 380 10 180 11 040 11 980 12 990 14 100 15 300 16 590 17 980 19 510 21 190 22 980
2 do 2 let 7 030 7 630 8 280 8 980 9 730 10 560 11 450 12 420 13 490 14 630 15 880 17 220 18 670 20 260 21 990 23 840
3 do 4 let 7 300 7 920 8 600 9 320 10 120 10 960 11 890 12 900 14 000 15 190 16 480 17 870 19 380 21 020 22 830 24 740
4 do 6 let 7 580 8 220 8 930 9 670 10 500 11 380 12 340 13 390 14 540 15 770 17 100 18 540 20 100 21 810 23 690 25 670
5 do 9 let 7 870 8 530 9 270 10 030 10 890 11 800 12 810 13 890 15 080 16 370 17 740 19 240 20 870 22 630 24 580 26 650
6 do 12 let 8 170 8 850 9 620 10 430 11 310 12 260 13 290 14 420 15 650 16 990 18 430 19 970 21 660 23 490 25 510 27 650
7 do 15 let 8 480 9 210 9 980 10 820 11 740 12 710 13 800 14 960 16 240 17 630 19 120 20 720 22 470 24 380 26 470 28 680
8 do 19 let 8 800 9 560 10 350 11 220 12 190 13 200 14 320 15 530 16 850 18 290 19 840 21 500 23 320 25 300 27 460 29 770
9 do 23 let 9 130 9 920 10 760 11 660 12 650 13 700 14 870 16 120 17 500 19 000 20 590 22 310 24 200 26 250 28 510 30 890
10 do 27 let 9 480 10 290 11 160 12 090 13 130 14 220 15 440 16 730 18 160 19 710 21 370 23 160 25 110 27 240 29 570 32 060
11 do 32 let 9 850 10 690 11 590 12 550 13 630 14 750 16 030 17 360 18 840 20 460 22 170 24 040 26 060 28 270 30 690 33 270
12 nad 32 let 10 220 11 100 12 030 13 030 14 140 15 300 16 640 18 010 19 560 21 230 23 010 24 950 27 040 29 340 31 850 34 520

Pokračovat ve čtení

Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář

Mzdové tabulky statních zaměstnanců

Platové třídy zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany: 

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 8 640 9 360 10 150 11 010 11 930 12 940 14 050 15 240 16 520 17 950 19 450 21 090 22 890 24 840
2 do 2 let 8 970 9 710 10 540 11 440 12 390 13 430 14 580 15 810 17 140 18 620 20 180 21 900 23 750 25 790
3 do 4 let 9 310 10 080 10 930 11 870 12 850 13 940 15 140 16 410 17 810 19 350 20 950 22 720 24 650 26 760
4 do 6 let 9 660 10 480 11 350 12 320 13 350 14 470 15 720 17 030 18 480 20 070 21 730 23 570 25 580 27 760
5 do 9 let 10 020 10 870 11 780 12 790 13 850 15 020 16 320 17 670 19 170 20 830 22 560 24 460 26 540 28 810
6 do 12 let 10 400 11 280 12 220 13 270 14 370 15 580 16 940 18 330 19 890 21 620 23 410 25 380 27 540 29 900
7 do 15 let 10 810 11 710 12 690 13 770 14 920 16 160 17 580 19 050 20 650 22 430 24 300 26 350 28 590 31 020
8 do 19 let 11 210 12 160 13 160 14 300 15 480 16 770 18 240 19 760 21 420 23 280 25 220 27 340 29 660 32 200
9 do 23 let 11 630 12 620 13 670 14 840 16 070 17 400 18 920 20 500 22 240 24 150 26 170 28 360 30 790 33 430
10 do 27 let 12 080 13 100 14 180 15 410 16 680 18 060 19 650 21 280 23 080 25 060 27 150 29 440 31 950 34 690
11 do 32 let 12 530 13 590 14 720 16 000 17 310 18 760 20 390 22 090 23 950 26 000 28 180 30 550 33 160 35 990
12 nad 32 let 13 010 14 110 15 270 16 610 17 960 19 460 21 170 22 920 24 870 27 000 29 240 31 710 34 410 37 340

Pokračovat ve čtení

Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář

Kurz mzdové účetnictví

Kurzy mzdového účetnictví jsou určeny pro všechny, kdo se chtějí profesně zabývat mzdovým účetnictvím.

Po absolvování kurzu je možné získat celostátně platné osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, díky němuž je možné v budoucnu vykonávat práci mzdové účetní.

V současné době je nabízena celá řada akreditovaných kurzů, vždy je však nutné vybírat nejen podle obsahu výuky, která je dopředu dána, ale i na základě akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny kurzy, které jsou tímto způsobem akreditovány, jsou na konci zakončeny závěrečnou písemnou zkouškou a speciálním testem, který prověří znalosti každého uchazeče o akreditaci. Jen na základě úspěšného absolvování kurzu je možné získat rekvalifikační osvědčení.

Cena kurzů mzdového účetnictví se většinou pohybuje na částce okolo 9 000,- Kč – levnější kurz je možné absolvovat prostřednictvím Úřadu práce, to ovšem neplatí vždy. Při zahájení kurzu každý z uchazečů o akreditaci obdrží studijní materiály, se kterými se během výuky pracuje. Kurzy mzdového účetnictví zahrnují mzdovou i personální evidenci, které přímo souvisí s výpočty mezd, srážek ze mzdy nebo daní. Přihlášení do kurzu mzdového účetnictví má pochopitelně jisté podmínky, které je nutné splňovat. Jednou z nich, tou hlavní, je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou v rámci každého uchazeče. Většina kurzů je rozdělena do jednotlivých výukových hodin – obvykle musí každý uchazeč absolvovat okolo 80-90 výukových hodin.

Obsah kurzu: 

 • náhrada škody – odpovědnost zaměstnance/zaměstnavatele za vzniklé škody
 • způsoby odměn a mzdová problematika – mzdové výpočty, složky mzdy apod.
 • dávky nemocenského pojištění
 • daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • osobní i mzdová agenda
 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s úřady práce
 • pracovněprávní minimum
 • zdravotní a sociální pojištění a jejich výpočty
Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář

Archivace mzdových listů

Na archivaci mzdových listů dohlíží v současné době dva právní předpisy – Zákon o účetnictví a Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Archivace mzdových listů se řídí oběma zákony, přičemž Zákon o účetnictví nařizuje archivaci pouze po dobu pěti let od vyhotovení účetního dokladu – mzdové listy se za účetní doklady považují. Na druhé straně je zde Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který nařizuje zákonnou lhůtu pro archivaci daleko delší. Celkově je tak nutné mzdové listy archivovat po dobu třiceti let.

Úschovu a jejich řádnou archivaci mohou kontrolovat zaměstnanci a úředníci z Okresní správy sociálního zabezpečení. Ke kontrole běžně nedochází, většinou ke kontrole vedou jisté důvody plynoucí z nespokojenosti bývalého zaměstnance s vyměřeným důchodem. Důvody ke kontrole mohou plynout i z chyb, které učinil zaměstnavatel, například když nepodal v řádně evidenční listy, jenž se vztahují ke konkrétním zaměstnancům. Zaměstnavatelé si musí dávat pozor zejména na řádnou archivaci. Mzdové listy musí být čitelné, nepoškozené, řádně archivované. Pokud Okrasní správa sociálního zabezpečení zjistí, že tyto povinnosti zaměstnavatel porušil, mohou jej postihnout vysoké pokuty ve výši až 100 000,- Kč.

Mzdové listy pro daňové účely musí obsahovat nejen základní údaje týkající se konkrétního zaměstnance, ale i další údaje platné pro konkrétní kalendářní měsíc:

 • údaje o počtu odpracovaných dní a dnech, kdy byl zaměstnanec nemocný 
 • údaje o hrubé mzdě 
 • slevy na dani
 • zdanitelnou mzdu pro výpočet zálohy na daň 
 • údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění 
 • údaje o měsíčním daňovém bonusu 
 • zálohu na daně před slevou a po ní 
 • údaje o srážkách na pojištění 
Vložil Mzdový outsourcing, Mzdový software | Tagged , , , | Zanechat komentář